Home / Нормативни документи
ОТПЕЧАТАЙ:
PDF
ПРИНТИРАЙ
Сподели в Интернет:

Нормативни документи

Указания за подобряване на реда и управлението на общинския жилищен сграден фонд от МРРБ, 16.08.2023
ПРОЕКТ на Национална жилищна стратегия на РБ, 2017
Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030, актуализирана декември 2022
Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на сградния фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050
Национален план за действие за периода 2022-2023 към НСРБРПУР
Национална стратегия на РБ за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021- 2030
Закон за общинската собственост (актуален)
Наредба №8 за утвърждаване на образци на актове за общинска собственост
Процедура за отпускане на месечна целева помощ за заплащане на наем на ОЖ по ЗСП
Заявление до Директора на ДСП за отпускане на месечна целева помощ за наем на общинско жилище

Публкации

юли 3, 2023
В България над 80 000 души живеят в общински жилища. Това се равнява приблизително на колкото е населението на град като […]
август 22, 2023
В рамките на съвместния проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни […]
октомври 5, 2023
Необходимо е да се приеме с широк политически консенсус дългосрочна Национална жилищна стратегия, в която да бъдат заложени ясни визия, […]

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023
Правила и условия | УЕБ САЙТ ОТ ADVAWORX
cross