Home / Новини / МРРБ изготви и разпространи до всички общини указания за подобряване на реда и управлението на общинския жилищен сграден фонд
ОТПЕЧАТАЙ:
PDF
ПРИНТИРАЙ

МРРБ изготви и разпространи до всички общини указания за подобряване на реда и управлението на общинския жилищен сграден фонд

август 22, 2023

В рамките на съвместния проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, Хабитат България и Министерството на регионалното развитие и благоустройството проведоха проучване на състоянието и управлението на общинския жилищен фонд в България.

Резултатите от проучването бяха изнесени и анализирани в доклад, важна част от който бяха препоръките за подобряване на политиките, нормативните документи, процедурите и  управленските практики, както на местно, така и на национално ниво.

МРРБ оформи тези препоръки като препоръчителни указания до всички общини в България с цел да се подобрят  реда, управлението и поддържането на общинския жилищен сграден фонд, неговото запазване, както и установяване на сигурност, предвидимост и прецизност по време на процеса по кандидатстване за настаняване в общинско жилище за нуждаещите се от жилищно настаняване.

Указанията включват:

  • Предложения за цялостно подобряване на практиките за управление и поддръжка на общинския жилищен сграден фонд;
  • Нормативната рамка, уреждаща управлението и поддържането на общинските жилищни имоти;
  • Насоки за обхвата и съдържанието на стратегиите за управление на общинската собственост;
  • Препоръчителни указания за актуализиране на Общинската наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем.

Указанията са публикувани на онлайн платформата www.obshtinskidom.bg, както и на официалната интернет страница на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. https://www.mrrb.bg/bg/jilistna-politika/strategicheski-dokumenti-i-polezna-informaciya/ 

Проект “Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“ се реализира в периода 25 август 2022 г. – 31 декември 2023 г. Негова цел е създаването на механизъм за достъпно и прозрачно взаимодействие и обмен на информация между общинските и национални администрации, ангажирани с жилищните политики и представителите на гражданското общество. Общата стойност на проекта е 59 898 лева, като безвъзмездната финансова помощ, която се предоставя по ОПДУ е 52 328 лева, от които 44 479 лева са средства от Европейския социален фонд и 7 849 лева – национално съфинансиране. www.eufunds.bg


Сподели в Интернет:

Прикачени файлове

Още публикации

април 13, 2023
В периода октомври – декември 2022 г. се осъществи онлайн проучване относно качеството на услугата „Настаняване в общинско жилище“, в […]
април 13, 2023
Закона за управление на етажната собственост Хабитат България, в партньорство с Българска фасилити мениджмънт асоциация и Българо-австрийска консултантска компания, внесе […]
април 13, 2023
Хабитат България подготви становище по инициирана писмена процедура за вземане на решение за одобрение на нови приоритети в Програмата за […]

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023
Правила и условия | УЕБ САЙТ ОТ ADVAWORX
cross