Разберете повече за платформата

Платформата OBSHTINSKIDOM.BG e място за публикуване на информация, материали и документи за общинските жилища, предоставяни за настаняване на лица в жилищна нужда. В раздел ОБЩИНИ може да се намери актуална информация за всяка една община в България вкл. брой общински жилища, действащи наредби, контакти и др. Във раздел РЕСУРСИ може да намерите полезни документи и наредби. Във ФОРУМ може да зададете въпрос към представител на община било то като гражданин или като представител на друга община. Има възможност за абониране за ежемесечния БЮЛЕТИН. Платформата е резултат от партньорството между Хабитат България и Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и е създадена в рамките на Проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“.


Последни новини

август 22, 2023
В рамките на съвместния проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни […]
юли 3, 2023
В България над 80 000 души живеят в общински жилища. Това се равнява приблизително на колкото е населението на град като […]
април 13, 2023
Хабитат България подготви становище по инициирана писмена процедура за вземане на решение за одобрение на нови приоритети в Програмата за […]

Бюлетин

септември 27, 2023
С Решение на Министерския съвет № 623 от 14 септември 2023 г. , областните информационни центрове (ОИЦ), изградени на основание […]
септември 15, 2023
Във Франция 1,1 милион жилища се считат за постоянно празни т.е необитавани за повече от две години – това представлява […]
август 28, 2023
От почти един век социалната жилищна система на Виена е пример за ефективен и иновативен модел за предоставяне на висококачествени […]

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023
Правила и условия | УЕБ САЙТ ОТ ADVAWORX
cross