Home / Нормативни документи
ОТПЕЧАТАЙ:
PDF
ПРИНТИРАЙ
Сподели в Интернет:

Нормативни документи

Указания за подобряване на реда и управлението на общинския жилищен сграден фонд от МРРБ, 16.08.2023
ПРОЕКТ на Национална жилищна стратегия на РБ, 2017
Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030, актуализирана декември 2022
Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на сградния фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050
Национален план за действие за периода 2022-2023 към НСРБРПУР
Национална стратегия на РБ за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021- 2030
Закон за общинската собственост (актуален)
Наредба №8 за утвърждаване на образци на актове за общинска собственост
Процедура за отпускане на месечна целева помощ за заплащане на наем на ОЖ по ЗСП
Заявление до Директора на ДСП за отпускане на месечна целева помощ за наем на общинско жилище

Публкации

ноември 20, 2023
Разговор на Невена Николова с Минчо Бенов, национален директор на Хабитат България, за Радио София – БНР.  Жилищна политика не […]
ноември 24, 2023
Без намеса на държавата някои категории граждани не биха могли да имат достъп до всички обществени услуги. За да се […]
декември 4, 2023
Правото на достъп до жилище е основно човешко право, което следва да бъде гарантирано от всяка държава законодателно и стратегически […]

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023
Правила и условия | УЕБ САЙТ ОТ ADVAWORX
cross