Home / Доклади
ОТПЕЧАТАЙ:
PDF
ПРИНТИРАЙ
Сподели в Интернет:

Доклади

Становище за актуализиране на Националната жилищна стратегия, 2023
Доклад от анкетиране на общините за СОЦИАЛНАТА ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, МРРБ и Хабитат България, 2023
ДОКЛАД от проучване за ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА сред ОБЩИНИТЕ в България, МРРБ и Хабитат България, 2023
ДОКЛАД от проучване за настаняване в ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ проведено сред ГРАЖДАНИ, МРРБ и Хабитат България, 2023
ДОКЛАД Жилищни условия в квартали с концентрация на бедност и политики за тяхното подобряване, Хабитат България, 2022
ДОКЛАД Жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност в общините Сливен и Търговище, Хабитат България, 2021
Unaffordable and inadequate housing in Europe, EUROFOUND, 2023
Precarious housing in Europe - Working Paper 5 Informal Settlements (Неформални селища), Edition Donau-Universität Krems, 2022,
URBAN CHALLENGES, HOUSING SOLUTIONS - Understanding cities vacant housing potential to provide adequate affordable housing solution, FEANTSA, 2022
Housing 2030 study - Effective policies for affordable housing in the UNECE region 2021, UN Economic Commission for Europe - Housing Europe, 2021
ДОКЛАД Обобщен анализ на националния жилищен сграден фонд в България, 2020
Общинските жилищни политики: ключов фактор за успешна интеграция на местно ниво, UNCR, 2020
European Pillar of Social Rights - Cities delivering social right - Access to affordable and social housing and support homeless people, EUROCITIES, 2020
FIFTH OVERVIEW OF HOUSING EXCLUSION IN EUROPE, FEANSA and Abbe Pierre Foundation, 2020
HOUSING FIRST IN EUROPE - An Overview of Implementation, Strategy and Fidelity, Housing First Europe Hub, 2019
ДОКЛАД Оценка на жилищния сектор, Световна банка, 2017
Inadequate housing in Europe Costs and consequences, EUROFOUND, 2016
FILLING VACANCIES- Vacant Real Estate: Seizing the opportunity to find affordable housing solutions in Europe, FEANTSA, 2016

Публкации

април 13, 2023
В периода октомври – декември 2022 г. се осъществи онлайн проучване относно качеството на услугата „Настаняване в общинско жилище“, в […]
април 13, 2023
Закона за управление на етажната собственост Хабитат България, в партньорство с Българска фасилити мениджмънт асоциация и Българо-австрийска консултантска компания, внесе […]
април 13, 2023
Хабитат България подготви становище по инициирана писмена процедура за вземане на решение за одобрение на нови приоритети в Програмата за […]

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023
Правила и условия | УЕБ САЙТ ОТ ADVAWORX
cross