Разберете повече за платформата

Платформата OBSHTINSKIDOM.BG e място за публикуване на информация, материали и документи за общинските жилища, предоставяни за настаняване на лица в жилищна нужда. В раздел ОБЩИНИ може да се намери актуална информация за всяка една община в България вкл. брой общински жилища, действащи наредби, контакти и др. Във раздел РЕСУРСИ може да намерите полезни документи и наредби. Във ФОРУМ може да зададете въпрос към представител на община било то като гражданин или като представител на друга община. Има възможност за абониране за ежемесечния БЮЛЕТИН. Платформата е резултат от партньорството между Хабитат България и Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и е създадена в рамките на Проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“.


Последни новини

ноември 24, 2023
Без намеса на държавата някои категории граждани не биха могли да имат достъп до всички обществени услуги. За да се […]
ноември 20, 2023
Разговор на Невена Николова с Минчо Бенов, национален директор на Хабитат България, за Радио София – БНР.  Жилищна политика не […]
ноември 16, 2023
Наемите на общински жилища са значително по-ниски от пазарните и за тях няма нужда от целева помощ. Броят на общинските […]

Бюлетин

ноември 28, 2023
Жилищната стратегия в Република Чехия, разработена от Министерството на регионалното развитие (МРР) се фокусира върху три приоритета:  Основните инструменти на […]
октомври 30, 2023
Събитието се проведе на 19.10.2023 г. и бе организирано от инициативата „Да обновим България“ (Renovate Bulgaria), която обединява организации, заинтересовани от […]
септември 27, 2023
С Решение на Министерския съвет № 623 от 14 септември 2023 г. , областните информационни центрове (ОИЦ), изградени на основание […]

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023
Правила и условия | УЕБ САЙТ ОТ ADVAWORX
cross