Свържете се с нас

Хабитат България - Фондация „Подслон за човечеството“
Телефон
(+359 2) 983 24 10
Електронна поща
office@hfh.bg
Уеб сайт
www.hfh.bg
Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)
Телефон
(+ 359 2) 94 05 900
Електронна поща
e-mrrb@mrrb.government.bg
Уеб сайт
www.mrrb.bg
МРРБ - Дирекция Жилищна политика
Телефон
(+359 2) 94 05 511
Електронна поща
e-mrrb@mrrb.government.bg
Уеб сайт
www.mrrb.bg

Разберете повече за платформата

Желаете да разберете повече за платформата и как работи? Натиснете на бутона по-долу и ще ви отведе на страницата на инициативата на Хабитат България - Фондация „Подслон за човечеството“ и Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) - Проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“.


Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023
Правила и условия | УЕБ САЙТ ОТ ADVAWORX
cross