Последни новини

декември 4, 2023
Правото на достъп до жилище е основно човешко право, което следва да бъде гарантирано от всяка държава законодателно и стратегически […]
ноември 24, 2023
Без намеса на държавата някои категории граждани не биха могли да имат достъп до всички обществени услуги. За да се […]
ноември 20, 2023
Разговор на Невена Николова с Минчо Бенов, национален директор на Хабитат България, за Радио София – БНР.  Жилищна политика не […]
ноември 16, 2023
Наемите на общински жилища са значително по-ниски от пазарните и за тях няма нужда от целева помощ. Броят на общинските […]
ноември 8, 2023
През последното десетилетие все по-голяма част от българските жилища се превръщат в необитавани. В същото време наличният общински фонд е […]
ноември 2, 2023
Опита на страната ни във финансирането и прилагането на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради представиха заместник-министърът на […]
октомври 31, 2023
Общинските жилища имат социални функции и се отдават под наем на уязвими групи от обществото на цена 10 пъти под […]
октомври 23, 2023
Единственият механизъм за осигуряване достъп до жилище на нуждаещите се в България е настаняване в общинско жилище. Броят на тези […]
октомври 17, 2023
Разговор на Божидар Янев с Ася Добруджалиева, мениджър проекти в Хабитат България, за Радио София – БНР. Снимка: Радио София […]
октомври 5, 2023
Необходимо е да се приеме с широк политически консенсус дългосрочна Национална жилищна стратегия, в която да бъдат заложени ясни визия, […]
август 22, 2023
В рамките на съвместния проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни […]
юли 3, 2023
В България над 80 000 души живеят в общински жилища. Това се равнява приблизително на колкото е населението на град като […]
април 13, 2023
Хабитат България подготви становище по инициирана писмена процедура за вземане на решение за одобрение на нови приоритети в Програмата за […]
април 13, 2023
Закона за управление на етажната собственост Хабитат България, в партньорство с Българска фасилити мениджмънт асоциация и Българо-австрийска консултантска компания, внесе […]
април 13, 2023
В периода октомври – декември 2022 г. се осъществи онлайн проучване относно качеството на услугата „Настаняване в общинско жилище“, в […]

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023
Правила и условия | УЕБ САЙТ ОТ ADVAWORX
cross