Home / Новини / Нужно е социално жилищно настаняване!
ОТПЕЧАТАЙ:
PDF
ПРИНТИРАЙ

Нужно е социално жилищно настаняване!

ноември 24, 2023

🇧🇬 Без намеса на държавата някои категории граждани не биха могли да имат достъп до всички обществени услуги. За да се осигури финансова достъпност на базови услуги (ток, вода, жилище), доставчикът на тези услуги следва да бъде компенсиран от държавата, за да може да ги предложи на непазарни цени.

👨‍👩‍👧‍👦 Общините предоставят жилищния си фонд на непазарни цени на домакинства в жилищна нужда, което по същество е социална услуга. Годишните приходи от наеми са недостатъчни за поддържането и ремонта на общинските жилища, затова в много случаи общините предпочитат да ги продават.

🏘 Необходима е промяна в статута на общинските жилища като инструмент за удовлетворяване на основно човешко право – правото на достъп до жилище. Това изисква нова законова рамка, в която държавата да възложи на общините задължение за осигуряване на социално жилищно настаняване и съответно да ги компенсира финансово – така ще се осигури финансов ресурс за поддръжката им.

👉 Повече информация относно Услугите от общ икономически интерес (УОИИ) може да намерите тук: https://stateaid.minfin.bg/bg/576

📊 Препоръките са направени на база онлайн проучване на състоянието на общинския жилищен фонд, проведено през 2022 г. във всички общини в България и последващо допитване за мнението на представители на общините относно социалната жилищна политика на местно и национално равнище.

ℹ Кампанията е част от проекта „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, чиято цел е да се създаде механизъм за достъпно и прозрачно взаимодействие и обмен на информация между общински и национални администрации, ангажирани с жилищните въпроси и представителите на гражданското общество. Научете повече тук: www.obshtinskidom.bg

➡️ Фондация „Подслон за човечеството“ / Хабитат България изпълнява проекта в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Сподели в Интернет:

Прикачени файлове

Още публикации

април 13, 2023
В периода октомври – декември 2022 г. се осъществи онлайн проучване относно качеството на услугата „Настаняване в общинско жилище“, в […]
април 13, 2023
Закона за управление на етажната собственост Хабитат България, в партньорство с Българска фасилити мениджмънт асоциация и Българо-австрийска консултантска компания, внесе […]
април 13, 2023
Хабитат България подготви становище по инициирана писмена процедура за вземане на решение за одобрение на нови приоритети в Програмата за […]

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023
Правила и условия | УЕБ САЙТ ОТ ADVAWORX
cross