Home / Новини / Необитаван жилищен фонд?
ОТПЕЧАТАЙ:
PDF
ПРИНТИРАЙ

Необитаван жилищен фонд?

ноември 8, 2023

❌🏚 През последното десетилетие все по-голяма част от българските жилища се превръщат в необитавани. В същото време наличният общински фонд е недостатъчен да покрие жилищните нужди на уязвимите групи от обществото. Необитаваните жилища са неизползван ресурс, който може да реши проблема с този недостиг.

🤝 В редица европейски страни има работещи модели за използване на необитаваните жилища чрез въвеждане на механизми за посредничество между наемателите и наемодателите през социални наемни агенции. Тези агенции гарантират интересите и на двете страни – от една страна контролират отговорното ползване на имота, от друга страна – предоставят възможност на нуждаещите се да ползват жилище срещу достъпен за тях наем. Разликата между пазарната и социалната наемна цена се поема от държавата.

🎯 По подобен модел може да се използват необитаваните жилища и в случай че общината стане техен собственик и ги стопанисва като социални жилища. Закупуването на готово жилище е по-евтино и бързо от проектиране и построяване на нови общински жилища.

👨‍👩‍👧‍👦 Потенциални потребители на тези услуги са не само представители на маргиналните и традиционно бедни групи, но и представителите на средната класа и особено младите лица и семейства.

📊 Препоръките са направени на база онлайн проучване на състоянието на общинския жилищен фонд, проведено през 2022 г. във всички общини в България и последващо допитване за мнението на представители на общините относно социалната жилищна политика на местно и национално равнище.

ℹ Кампанията е част от проекта „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, чиято цел е да се създаде механизъм за достъпно и прозрачно взаимодействие и обмен на информация между общински и национални администрации, ангажирани с жилищните въпроси и представителите на гражданското общество. Научете повече тук: www.obshtinskidom.bg

➡️ Фондация „Подслон за човечеството“ / Хабитат България изпълнява проекта в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Сподели в Интернет:

Прикачени файлове

Още публикации

април 13, 2023
В периода октомври – декември 2022 г. се осъществи онлайн проучване относно качеството на услугата „Настаняване в общинско жилище“, в […]
април 13, 2023
Закона за управление на етажната собственост Хабитат България, в партньорство с Българска фасилити мениджмънт асоциация и Българо-австрийска консултантска компания, внесе […]
април 13, 2023
Хабитат България подготви становище по инициирана писмена процедура за вземане на решение за одобрение на нови приоритети в Програмата за […]

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023
Правила и условия | УЕБ САЙТ ОТ ADVAWORX
cross