Home / Новини / Жилищни спестовни каси в Германия
ОТПЕЧАТАЙ:
PDF
ПРИНТИРАЙ

Жилищни спестовни каси в Германия

април 15, 2024

Клиентът сключва договор за спестявания (Bausparvertrag) със специализирана кредитна институция (Bausparkasse), като се има задължение да спестява ежемесечно сума за изграждане или закупуване на жилище, която се изчислява като  процент  от общата сума (между 0,3% и 0,7 %). В замяна кредитната институция се съгласява да отпусне на клиента определена сума при определен лихвен процент след определен брой години – за всеки клиент се определя индивидуално. 

Сумата, спестена от клиента, плюс сумата, отпусната от кредитната институция, съставляват общата налична сума за изграждане или закупуване на жилище (Bausparsumme). За да отговаря на условията за кредит, клиентът трябва да спести до около 40-50 % от цялата сума. Както и при обикновените банкови кредити, условията са всеки клиент се определят въз основа на индивидуална оценка. 

  • Уникалното предимство на спестовните каси е, че лихвените проценти по депозита и кредита са фиксирани при подписване на договора и са много по-ниски от пазарните. Във фазата на спестяване клиентите се отказват от премията върху депозитите, за да си гарантират по-нисък лихвен процент след това във фазата на усвояване на кредита. Това прави продукта наистина дългосрочен спестовен инструмент.
  • Bausparen е лесен и прост начин за финансиране. Благодарение на задължителния период на спестяване клиентите доказват своята благонадеждност, което е полезно за кредитната институция, особено когато клиента няма досегашна кредитна история. По време на предварителната фаза клиентът доказва, че може да прави редовни вноски.
  • Този продукт се предлага от сертифицирани институции, които са регулирани от специален закон, ограничаващ техните бизнес дейности до областта на жилищното финансиране, което пък предлага допълнителна сигурност за клиентите.
  • В случай на неизпълнение на задълженията, клиентите на спестовната каса са по-защитени от тези на други банки и им се дава малко по-дълъг гратисен период. 

В същото време спестовните договори могат да бъдат анулирани от страна на спестовната каса, ако средствата не се използват по предназначение. Тогава клиентът се задължава да върне всички държавни бонуси, получени във връзка с договора за спестяване. Изключение се прави за тези, които са били на възраст под 25 години, когато са сключили договора за спестяване: след период от седем години те могат да използват спестената сума за цели, различни от жилищни и могат да запазят изплатените бонуси, като това изключение може да се ползва еднократно. 

Системата Bausparen се субсидира от германското правителство. Като работещ служител имате право на допълнителни бонуси: в зависимост от индивидуалните обстоятелства на всеки клиент, той може да получи допълнително  9% бонус за спестявания на работещи (Arbeitnehmer-Sparzulage) и/или 10% жилищен бонус (Wohnungsbauprämie).

  • Бонус за спестявания на служители –  Това е вид спонсорирано от правителството натрупване на капитал. В случай, че работодателят изплаща във вашата Bauspar сметка определено обезщетение за натрупване на капитал, спонсорирано от правителството  (vermögenswirksame Leistungen), може да поискате бонус от 9% от годишните спестени вноски до максимум 470 евро. За целта трябва да отговаряте и на някои допълнителни условия, като напр. максималния облагаем годишен доход  да е не повече от €17 900 (за женени двойки €35 800).
  • Бонус за жилище – субсидия за личните спестявания: В допълнение към личните спестявания за жилище, може да се получи малка допълнителна сума  като напр. индивидуални лица могат да получат до 70 евро на година, при спестени до 700 евро, а семейните двойки до 140 евро при годишна спестена сума до 1400 евро т.е. получавате сума от 10% от спестяванията. За този бонус има също определени условия като напр. максимален облагаем доход, минимална възраст 16 години и най-вече жилищният бонус се предоставя само за купуване, строителство, модернизиране или ремонт на жилище. Изключение се прави за клиенти на Bausparen, които са били на възраст под 25 години към момента на подписване на договора, като след 7 години те имат по-голяма свобода да се разпореждат със спестените суми, включително жилищния бонус, ако например желаят да финансират обзавеждането на дома си или да си купят кола.

В общо 8 страни от ЕС гражданите имат възможност да използват жилищни спестовни каси: Австрия, Хърватска, Чехия, Германия, Унгария, Люксембург, Румъния, Словения. Общо 40 милиона договора за спестяване са сключени в тези страни  на обща сума над 1 трилион евро. Държави, в които действат такива спестовни каси имат много по-устойчива жилищна финансова система, което се доказа във времето на световната финансова криза. 

Този бюлетин е подготвен от Хабитат България. За допълнителна информация посетете платформа “Общински жилища” - място за дискусии и споделяне на полезни материали и документи, свързани с управлението на общинските жилища: http://obshtinskidom.bg/ 


Сподели в Интернет:

Прикачени файлове

Още публикации

април 13, 2023
В периода октомври – декември 2022 г. се осъществи онлайн проучване относно качеството на услугата „Настаняване в общинско жилище“, в […]
април 13, 2023
Закона за управление на етажната собственост Хабитат България, в партньорство с Българска фасилити мениджмънт асоциация и Българо-австрийска консултантска компания, внесе […]
април 13, 2023
Хабитат България подготви становище по инициирана писмена процедура за вземане на решение за одобрение на нови приоритети в Програмата за […]

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023
Правила и условия | УЕБ САЙТ ОТ ADVAWORX
cross