Home / Новини / За четвърта поредна година се проведе Национален ден на обновяването 
ОТПЕЧАТАЙ:
PDF
ПРИНТИРАЙ

За четвърта поредна година се проведе Национален ден на обновяването 

октомври 30, 2023

Събитието се проведе на 19.10.2023 г. и бе организирано от инициативата „Да обновим България“ (Renovate Bulgaria), която обединява организации, заинтересовани от устойчивото развитие на енергийно ефективното обновяване на сградния фонд в Република България за постигането на заложените на европейско ниво цели, една от тези организации е Хабитат България. Мотото е „Най-евтината и чиста енергия е спестената енергия“.

Със специални видеообръщения се включиха:

Кадри Симсон – европейски комисар по въпросите на енергетиката подчерта, че днес благодарение на новите строителни методи, материали и продукти новите сгради консумират по-малко от половината енергия в сравнение със сградите, построени преди първата Директива за енергийните характеристики на сградите (EPBD). Но това са нови сгради, които не представляват сградния фонд на ЕС. 

85% от сегашните жилищни сгради са построени преди 2010 г. и делът им ще остане такъв до 2050 г. 75% от тях са с лоши енергийни характеристики. Ако искаме да постигнем целите си, трябва да работим върху съществуващите сгради.

Нуждаем се от стабилни разпоредби в най-важните области, особено по отношение на минималните стандарти за енергийна ефективност (MEPS), постепенното премахване на отоплителните котли на изкопаеми горива и стандартите за нулеви емисии при ново строителство. 

Адриан Джойс – директор на Renovate Europe Campaign сподели, че енергийното обновяване е трудна тема, но тя е изключително важна за нашата икономика, за хората и за индустрията. Въвеждането на MEPS ще означава, че ще има етапи по пътя на обновяването, а разработването им ще бъде основна задача на всяко министерство от държавите-членки на ЕС, след като EPBD (ДЕХС – директивата за енергийните характеристики на сградите) бъде приета на европейско равнище.

Спирането на 100% грантово финансиране при обновяванията е стъпка напред за страната ни и е много важно да привлечем частно финансиране, което да се присъедини към публичното, за да осигурим достатъчно средства за предстоящата вълна на обновяване.

Искра Михайлова – депутат от ЕП, наблегна на това, че обновяването на сградния фонд в ЕС е процес, който намира отражение и приложни допирни точки в цялата политика за климатична неутралност. Обновяването на сградния фонд намира отражение в много от законодателните промени – от променената директива за енергийна ефективност, директивата за енергийните характеристики на сградите, през директивата за пазара на строителните материали, до Социалния фонд за климата.

Предстои страните членки на ЕС да актуализират своите национални планове за енергетиката и климата, да интегрират новото законодателство и да изпълнят целите си по Зеления пакт. 

Чрез директна видеовръзка се включи и Радан Кънев – депутат от ЕП, който коментира тристранните преговори по EPBD. След промените директивата ще бъде с много по-слаба амбиция в сравнение с първоначалното предложение от Европейската комисия и Европейския парламент.

Резултатът от преговорите е много силен натиск от националните правителства, които искат да запазят основните параметри на това законодателство в свои ръце.

По този начин директивата се превръща в широка рамка, в която националният закон ще определя кои сгради са с най-ниски енергийни характеристики и кой тип сгради в дадена държава да бъдат обновени и какви да бъдат енергийните стандарти. Това означава, че отговорността върху правителството и законодателя във всяка отделна държава става огромна.

Изказвания на живо направиха: 

Ангелина Бонева – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) сподели, че в България предстои „квантов скок“ при обновяването на сградния фонд. За него се говори отдавна, но още не е осъществен. За да стане това възможно, е нужен мащаб, който не може да бъде осигурен при сега съществуващото 100% безвъзмездно финансиране. По думите на заместик-министъра има обективни пречки пред разгръщането на мащаба и той се вижда в подадените повече от 3 хиляди проектни предложения за обновяване по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на стойност от над 4 млрд. лева, при заделен ресурс от 1 млрд. лева.

Промяната на модела за цялостно поемане на разходите по проекти за жилищно и сградно обновяване не означава цялостно изтегляне на публичните средства в този процес. 

Безвъзмездната подкрепа ще остане част от подкрепата и това се вижда както на национално, така и на европейско ниво. 

Ивайло Алексиев – изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), отбеляза, че пазарът на енергийно ефективни услуги в България не е развит и непазарните грантови схеми продължават да забавят това развитие. От друга страна, има все повече предизвикателства във връзка с повишаването на изискванията във всички посоки на енергийната ефективност (ЕЕ). Това прави нормативната уредба в областта на ЕЕ и възобновяемите източници изключително динамична.

През следващите няколко години от критично значение ще бъде да се тестват и развият моделите за услуги на едно гише (One stop shops), за да помогнат собствениците на сгради да се ориентират в нормативната уредба

касаеща енергийно ефективното обновяване и в сложните процеси, свързани с администрирането и организацията на процеса. 

Събитието съдържаше три тематични панела и последващи дискусии:

  • Модератор на първия панел бе инж. Йордан Николов – изпълнителен директор на БАИС и председател на Renovate Bulgaria. Той направи кратка презентация на актуалното състояние на ЕЕ обновяване в България и непосредствените проблеми, които предстоят за решаване. Инж. Николов представи и най-новите моменти от изменената EED (Директивата за енергийна ефективност) и от съгласуваните тристранни преговори по EPBD (ДЕХС).
  • Модератор на втория панел беше Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект. Той сподели резултати от проучване за състоянието на професионалното образование и по-специално на подготовката на необходимия човешки ресурс за ускорено сградно обновяване в България, като предложи и пътна карта за повишаване на квалификацията.
  • Модератор на третия панел бе Цвета Наньова, заместник – председател на УС на БГФМА. Тя наблегна на нормативните и организационните предизвикателства пред енергийно ефективното обновяване и засегна важната роля на центровете за комплексно обслужване (One stop shops).
  • Ася Добруджалиева, мениджър проекти в Хабитат България даде пример за виртуално/онлайн обслужване на едно гише, което би могло още повече да улесни собствениците в процеса на енергийно обновяване.

Видеозапис от събитието може да гледате в две части: 

Целта на ежегодно провеждания (от 2020 г.) „Ден на обновяването“ е да популяризира в обществото и пред политическото ръководство на България необходимостта от ускоряване и задълбочаване на процеса на енергийно ефективно обновяване на сградния фонд като най-устойчивото решение за постигане на стратегическите цели за намаляване на потреблението на енергия и преодоляване на опасностите от енергийна бедност и загуба на конкурентоспособност на българската индустрия.

Основните цели на Renovate Bulgaria са:

  • Постигане на високо енергийно ефективен и декарбонизиран сграден фонд до 2050 г.;
  • Създаване на стабилна среда за вземане на инвестиционни решения и възможност на потребителите и предприятията да правят по-информиран избор за пестене на енергия и средства чрез енергийно ефективно обновяване на сградния фонд.

Следете Renovate Bulgaria  във Фейсбук.

Конференцията се организира от името на инициативата „Да обновим България“ (Renovate Bulgaria), национален партньор на европейската кампания „Renovate Europe”, чиято основна цел е намаляване на потреблението на енергия на сградния фонд в Европейския съюз с 80% до 2050 г., чрез подкрепа за законодателни промени и стимулиране на амбициозни национални програми за обновяване.

Снимка на корица: вестник Строител

Този бюлетин е разработен по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg


Сподели в Интернет:

Прикачени файлове

Още публикации

април 13, 2023
В периода октомври – декември 2022 г. се осъществи онлайн проучване относно качеството на услугата „Настаняване в общинско жилище“, в […]
април 13, 2023
Закона за управление на етажната собственост Хабитат България, в партньорство с Българска фасилити мениджмънт асоциация и Българо-австрийска консултантска компания, внесе […]
април 13, 2023
Хабитат България подготви становище по инициирана писмена процедура за вземане на решение за одобрение на нови приоритети в Програмата за […]

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023
Правила и условия | УЕБ САЙТ ОТ ADVAWORX
cross