Home / Новини / Франция стимулира използването на необитавани жилища
ОТПЕЧАТАЙ:
PDF
ПРИНТИРАЙ

Франция стимулира използването на необитавани жилища

септември 15, 2023

Във Франция 1,1 милион жилища се считат за постоянно празни т.е необитавани за повече от две години – това представлява 3,5 % от жилищния фонд.

Само в Париж, според изследване на Парижката Агенция за Градско Планиране APUR (Atelier Parisien d’Urbanisme), към края на 2020 година е имало 18 000 апартамента, които са били необитавани за повече от 2 години. Причините за това да не се ползват при така активното търсене на свободни жилища са различни – в някои от случаите това са апартаменти, които са много малки и неудобни, в много лошо състояние или с много ниска енергийна ефективност и изискващи значителни средства, за да се подобрят. Но има и такива, които просто са празни, защото собствениците им не искат да ги отдават под наем – пазят ги за по-късно, за децата си, когато ще имат нужда от тях или като инвестиция, която да продадат в подходящ момент. 

Националния план за използване на необитаваните жилища (Plan national de lutte contre les logements vacants) цели да предостави на местните органи инструменти, с които да управляват незаетите жилища и да популяризира тези мерки на национално равнище. 

Като първа стъпка към изпълнението на този план е създаването на инструменти за местните власти за идентифициране, окачествяване и наблюдение на свободни жилища: 

  • Създава се база данни LOVAC за идентифициране на свободни жилища и установяване на техните характеристики. В нея се обединяват данни от два източника: данъчната информация за имота се свързва с данни от имотния регистър за собственика и за характеристиките на имота. Тази информация дава възможност на местните власти да идентифицират необитавани жилища и да се свържат със собствениците, за да им предложат възможности за отдаване на жилището под наем;
  • Нула необитавани жилища (Zéro Logement Vacant) – интерактивна карта, чрез която могат да локализират свободни жилища и да се актуализира информацията за тяхното състояние. 

В изпълнение на на Националния план за използване на незаетите жилища през 2021 г. правителството избира 68 общини, в които да се приложат на практика тези инструменти. Освен да използват платформата Zéro Logement Vacant, тези общини имат достъп и до кредитиране при преференциални условия за инженеринг, предоставено от Националната жилищна агенция (ANAH). Изгодните кредити позволяват от една страна да се осъществят задълбочени инженерингови проучвания и от друга – да мотивират местните власти да бъдат  проактивни към собствениците на незаети жилища.

С цел да се осигури по-добро прилагане на мерките и активно взаимодействие между бенефициентите по програмата е създадена и общност между тях -  Национална мрежа от общности, обединени срещу необитаваните жилища (RNCLV). Това обединение дава възможност да се обсъждат процедурите, да се обменя информация и да се обогатяват знанията на всяка от пилотните общини.

Други програми и инструменти, които подпомагат процеса на използване на незаетите жилища във Франция:

  • „Солидарни наеми без риск“ (Louer solidaire et sans risque) в Париж и извън столицата: Форми на сътрудничество между местната власт и посреднически наемни агенции с цел подпомагане на собствениците да предоставят жилището си под наем на хора в нужда, срещу гарантирано плащане на наема, поддръжка при нужда от ремонт или при повредено имущество, както и допълнително намаляване на данъка за този имот. 
  • Данък върху необитаваните жилища (Taxe sur les logements vacants TLV): Фискална мярка, с която се налага данък върху жилища, които не са били обитавани повече от 1 година. Данъкът се определя спрямо размера на пазарния наем на съответното жилище и е 12,5% за първата година и 25% за всяка следваща. Сумата се превежда на ANAH [Националната жилищна агенция на Франция], която отговаря за отпускането на безвъзмездни средства на собственици, които извършват ремонти с цел връщане на имота си обратно на пазара за отдаване под наем.
  • Инициативата MULTILOC, разработена от администрацията на град Париж и в партньорство с мрежа на брокери на недвижими имоти подсигурява безвъзмездна помощ, предоставена на собствениците за подпомагане пускането на имота на пазара за отдаване под наем. Градската управа подписва споразумение за партньорство с професионални агенции за недвижими имоти, които от своя страна намират и управляват имотите. От една страна агенцията получава бонус за всеки нов имот, въведен в експлоатация. От друга страна  - собственикът получава финансова подкрепа за ремонт и обзавеждане, както и частично покриване в случай на просрочване на месечни наеми. В случай, че наемодателят се ангажира жилището да се дава за социални цели, има възможност за облекчаване (до 30%) на данъците върху доходите от наем. 

Този бюлетин е разработен по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg


Сподели в Интернет:

Прикачени файлове

Още публикации

април 13, 2023
В периода октомври – декември 2022 г. се осъществи онлайн проучване относно качеството на услугата „Настаняване в общинско жилище“, в […]
април 13, 2023
Закона за управление на етажната собственост Хабитат България, в партньорство с Българска фасилити мениджмънт асоциация и Българо-австрийска консултантска компания, внесе […]
април 13, 2023
Хабитат България подготви становище по инициирана писмена процедура за вземане на решение за одобрение на нови приоритети в Програмата за […]

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023
Правила и условия | УЕБ САЙТ ОТ ADVAWORX
cross