Home / Новини / Становище по Проект за изменение и допълнение на 
ОТПЕЧАТАЙ:
PDF
ПРИНТИРАЙ

Становище по Проект за изменение и допълнение на 

април 13, 2023

Закона за управление на етажната собственост

Хабитат България, в партньорство с Българска фасилити мениджмънт асоциация и Българо-австрийска консултантска компания, внесе становище по Проекта за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост.

Преди всичко, изразяваме нашата подкрепа за предложението на ЗИД на ЗУЕС. Въпреки че, считаме предлаганите изменения и допълнения за недостатъчни, вярваме, че са стъпка в правилна посока – за повече ред и прозрачност в начина, по който управляваме общата си собственост и поддържаме сградите, в които живеем. А това е необходимо условие за успешното провеждане на предвидената в НПВУ Реформа „Улесняване и повишаване ефективността на инвестиции в енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, предвидена в Националния план за възстановяване и устойчивост.

С настоящето, бихме желали да направим няколко аргументирани предложения, които целят да повишат ефективността на предвижданите промени в закона.

Относно разходи за управление:

На първо място, считаме че дефинирането на разходите за управление като самостоятелна вноска е стъпка в правилната посока, но практиката показва, че е по-целесъобразно тази вноска да се разпределя по равно между самостоятелните обекти, като аргументите за това са следните:

1. Управлението на сградите в режим на етажна собственост е целогодишна дейност, за която разходите са постоянна величина, зависеща от мащаба на сградата, т.е.: от броя на самостоятелните обекти, не зависи от режима на обитаване, нито от броя на обитаващите.

2. Разпределението на разхода за управление на база обитаващи е сложен за администриране процес, доколкото няма надеждна за верифициране система за контрол, броят на обитаващите е динамично променяща се величина, (която трябва да бъде отразявана в таксата за управление), създава предпоставки за междусъседски разправии и в крайна сметка неефективно управление.

3. Разпределението на разходите за управление на база самостоятелни обекти, по логичен начин води до повишаване отговорността на собствениците, а това от своя страна допринася за изпълнение целите на Реформата, заради която се правят настоящите промени в ЗУЕС.

4. Този принцип на разпределение на разходите за управление на база самостоятелни обекти е познат на собствениците, доколкото е установена практика на Дружествата за професионално управление. Доказано е работещо решение, което не е било предмет на дискусии и съпротиви в етажната собственост.

С оглед гореизложеното, правим следното предложение: „Разходите за управление да се разпределят поравно между самостоятелните обекти“.

С пълния текст на становището можете да се запознаете тук:
Становище по Проект за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост


Сподели в Интернет:

Прикачени файлове

Още публикации

април 13, 2023
В периода октомври – декември 2022 г. се осъществи онлайн проучване относно качеството на услугата „Настаняване в общинско жилище“, в […]
април 13, 2023
Закона за управление на етажната собственост Хабитат България, в партньорство с Българска фасилити мениджмънт асоциация и Българо-австрийска консултантска компания, внесе […]
април 13, 2023
Хабитат България подготви становище по инициирана писмена процедура за вземане на решение за одобрение на нови приоритети в Програмата за […]

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023
Правила и условия | УЕБ САЙТ ОТ ADVAWORX
cross