Правила и условия

677 I. Предмет
III. Интелектуална собственост
Чл.5 Всички публикации, текстови и визуални под формата на изображения в сайта на АдваУъркс са под закрилата на „ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА“ и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на АдваУъркс.

Чл.6 Всяко нерегламентирано използване на материалите публикувани в сайта на АдваУъркс, без опоменато разрешение, представлява нарушение, за което се носи административно-наказателна и наказателна отговорност според разпоредбите на действащото българско законодателство.

IV. Правила при използване на услугите на АдваУъркс
Чл.7 За всеки проект на стойност над 1000 лв без ДДС задължително се сключва договор между АдваУъркс и клиента.

Чл.8 Всеки проект на стойност до 1000 лв без ДДС, при желание на АдваУъркс, се изплаща на 100% предварително преди започване на работа по него.

Чл.9 Всеки проект на стойност над 1001 лв без ДДС, до 1999 лв без ДДС се изплаща на два транша – съответно 50% капаро и 50% при завършване на проекта.

Чл.10 Всеки проект на стойност над 2000 лв без ДДС, се изплаща на три транша:
(1) 30% капаро,
(2) 40% при приключване на графичното офомление (за уеб базирани проекти) или при преполовяване на заложената работа
(3) 30% при завършване на проекта.

Чл.11 Цени за довършителни работи несвързани пряко с цялостна изработка на проект:
(1) – Уеб, графичен дизайн и предпечатна подготовка: 45 лв без ДДС / на час
(2) – Програмиране: 65 лв без ДДС / на час
(3) – Други технически, копирайт услуги: 30 лв без ДДС / на час
(4) - Изпращане на рекламни материали до адрес чрез спедиторска фирма: От 10 лв без ДДС
(5) - Измерване на витрини и прозорци за брандиране: 25 лв без ДДС за до 10 прозореца. 2 лв без ДДС за всеки допълнителен прозорец.

Чл.12 Поради естеството на работата, срокът и цената, които клиентът получава за изработката на проект важат 30 каледнарни дни. Срокът за изпълнение варира и зависи от моментната заетост на екипа на АдваУъркс. Изключение правят изпратените оферти за изработка и отпечатване на рекламни материали, които важат 14 календарни дни, поради ежедневната промяна на складовите наличности на избраните артикули.

Чл.13 За официална кореспонденция с адресат АдваУъркс се считат единствено имейлите с домейн разширение “@advaworx.com”.

Чл.14 Всички фактури, които не са издадени в следствие на официални подписани договори между AdvaWorx и клиента, следва:
- Да се заплащат в тридесет-дневен срок от получаването им.
- За дата на получаване се смята датата на изпращане по електронна поща или датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата.
- При ненавременно заплащане на изпратената фактура, АдваУъркс има право да начисли законни лихви.

Чл.15 Всички постъпили искания от страна на клиент, свързани с услугите, които предлага АдваУъркс, които не са плод на анекс към вече подпсан договор между страните, и по естимация на АдваУъркс попадат под чл.8, стига да са адресирани по чл.13 от правилата и условията за работа с АдваУъркс, се считат за възлагателно писмо и след приключване на работа по тях се издава данъчна фактура.

V. Защита на личните данни
Чл.16 АдваУъркс се грижи за защитата на личните данни на клиента съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката на личните данни.

Чл.17 При предоставянето на своя имейл адрес посредством контактната форма на сайта на АдваУъркс, клиента се съгласява да получава т.нар. електронен бюлетин – нюслетър. Клиентът може да се откаже от бюлетина, връщайки съобщение „unsubscribe” на имейла от който е подаден към него.

Чл.18 АдваУъркс не предоставя данните на клиента не трети лица.

Чл.19 Съгласно всички законови разпоредби, съгласието за обработка на личните данни се взема от Клиента в писмен вид, обосновано за всеки конкретен случай.

VI. Ограничаване на отговорността
Чл.20 АдваУъркс не носи никаква отговорност за вреди и пропуснати ползи причинени към клиента в следствие използването на сайта и всички качени на него материали – писмени и графични.

Чл.21 АдваУъркс не носи никаква отговорност за вреди и пропуснати ползи причинени от клиента към трети лица в следствие използването на сайта и всички качени на него материали – писмени и графични.

Чл.22 АдваУъркс предоставя достъп до съдържанието на Сайта, съгласно българското законодателство и в часност закона за авторското право и сродните му права.

VII. Изменения на общите условия
Чл.23 АдваУъркс запазват правото си да изменят Правилата и условия за използване на услугите по всяко едно време, като своевременно публикува на сайта измененията, заедно с публикуването на новина съобщаваща това на клиента. Правилата и условията важат както за физически така и юридически лица.

VIII. Допълнителни разпоредби
Чл.24 При използването на сайта, клиентът се задължава да спазва етичните норми и да не нарушава репутацията на АдваУъркс и да не поврежда или разрушава системи или информационни масиви поместени на страниците на уеб сайта.

Чл.25 За всички неуредени в тези условия въпроси, свързани с изпълнението и тулкуването им, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл.26 Настоящите общи условия влизат в сила за всички Клиенти считано от 12.08.2022.

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023
Правила и условия | УЕБ САЙТ ОТ ADVAWORX
cross