Разберете повече за платформата

Платформата OBSHTINSKIDOM.BG e място за публикуване на информация, материали и документи за общинските жилища, предоставяни за настаняване на лица в жилищна нужда. В раздел ОБЩИНИ може да се намери актуална информация за всяка една община в България вкл. брой общински жилища, действащи наредби, контакти и др. Във раздел РЕСУРСИ може да намерите полезни документи и наредби. Във ФОРУМ може да зададете въпрос към представител на община било то като гражданин или като представител на друга община. Има възможност за абониране за ежемесечния БЮЛЕТИН. Платформата е резултат от партньорството между Хабитат България и Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и е създадена в рамките на Проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“.


Последни новини

декември 4, 2023
Правото на достъп до жилище е основно човешко право, което следва да бъде гарантирано от всяка държава законодателно и стратегически […]
ноември 24, 2023
Без намеса на държавата някои категории граждани не биха могли да имат достъп до всички обществени услуги. За да се […]
ноември 20, 2023
Разговор на Невена Николова с Минчо Бенов, национален директор на Хабитат България, за Радио София – БНР.  Жилищна политика не […]

Бюлетин

юни 3, 2024
Въпреки, че повечето хора в Норвегия имат добри условия на живот и осем от всеки десет притежават дома, в който […]
май 22, 2024
В Румъния има най-малко 64 000 семейства, съответно над 200 000 румънски граждани, които живеят в неформални селища, обикновено в покрайнините […]
април 15, 2024
За много хора, особено за семейства с деца, притежаването на дом е важна цел и една от най-големите инвестиции в […]

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023
Правила и условия | УЕБ САЙТ ОТ ADVAWORX
cross