Home / ПЛЕВЕН
ОТПЕЧАТАЙ:
PDF
ПРИНТИРАЙ

Община ПЛЕВЕН

Можете да задавате своите въпроси относно общинските жилища към всяка община на страница Форум
Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища:https://obs.pleven.bg/bg/naredbi/naredba-18-za-usloviyata-i-reda-za-ustanovyavane-na-zhilishtni-nuzhdi-i-nastanyavane-v-obshtinski-zhilishta
Стратегия за управление на общинската собственост, съгл. чл.8, ал.8 от ЗОС: https://pleven.bg/bg/strategii/strategiya-za-upravlenie-na-obshtinskata-sobstvenost-20202023-g
Публичен регистър на общинската собственост:http://pleven.gateway.bg/index.php
Дирекция или отдел,отговорни за общинските жилища: Общинско предприятие "Жилфонд"
Телефон за връзка: 0879911270, 0879911272
Общ брой общински жилища (без социални):553
брой за отдаване под наем:507
брой за продажба:27
брой ведомствени:15
брой резервни:4
Незаети жилища:4
Брой чакащи (картотекирани) лица:50
Кога се обявява списъка за настаняване:текущо
Къде се обявява списъка за настаняване:води се в ОП"Жилфонд"
Срок за настаняване под наем:5 години
Максимален срок за настаняване в общинско жилище под наем:до 11 години
Ориентировъчна наемна цена за общинско жилище за първа зона в (лв./м2):1,30
Изисквания за доходите на кандидатите за жилищно настаняване:Средният месечен доход на член от семейството да не надвишава 1,5 пъти минималната работна заплата, установена за страната, за предходните 12 месеца;
І група лица в жилищна нужда: 
ІІ група лица в жилищна нужда: 
ІІІ група лица в жилищна нужда: 
ІV група лица в жилищна нужда: 
V група лица в жилищна нужда: 
VІ група лица в жилищна нужда: 
VІІ група лица в жилищна нужда: 
Брой социални жилища:0
Срок за настаняване в социално жилище под наем:   
Наемна цена за социално жилище в лв./м2:  
Свободни социални жилища: 
Критерии за картотекиране в социално жилище, различни от тези за общинско жилище:  

Сподели в Интернет:

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023
Правила и условия | УЕБ САЙТ ОТ ADVAWORX
cross