Home / ЛОВЕЧ
ОТПЕЧАТАЙ:
PDF
ПРИНТИРАЙ

Община ЛОВЕЧ

Можете да задавате своите въпроси относно общинските жилища към всяка община на страница Форум
Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища:https://os.lovech.bg/bg/naredbi/naredba-za-obshtinskite-zhilishta-v-obshtina-lovech-/vnositel-kmarinova-prieta-s-reshenie-328/26012017-g-publ-na-16022017-g-v-sila-ot-16022017-g
Стратегия за управление на общинската собственост, съгл. чл.8, ал.8 от ЗОС: https://os.lovech.bg/bg/naredbi/naredba-za-obshtinskite-zhilishta-v-obshtina-lovech-/vnositel-kmarinova-prieta-s-reshenie-328/26012017-g-publ-na-16022017-g-v-sila-ot-16022017-g
Публичен регистър на общинската собственост:https://www.lovech.bg/bg/publichni-registri/publichen-registar-na-razporeditelnite-sdelki-s-imoti-obshtinska-sobstvenost-pri-obshtina-lovech-za-perioda-2007-2011-g
Дирекция или отдел,отговорни за общинските жилища: Дирекция ИПБ, Отдел "Общинска собственост"
Телефон за връзка: 
Общ брой общински жилища (без социални):220
брой за отдаване под наем:220
брой за продажба:157
брой ведомствени:18
брой резервни:8
Незаети жилища:9
Брой чакащи (картотекирани) лица:50
Кога се обявява списъка за настаняване:веднъж годишно
Къде се обявява списъка за настаняване:на уебсайта на Общината ( Ако отбележите този отговор, моля дайте линк към актуалния списък в отговор "Друго", поставя се на видно място в сградата на Общината, https://www.lovech.bg/bg/zhilishtno-nastanyavane/proekt-na-okonchatelen-spisak-na-grazhdanite-kartotekirani-za-nastanyavane-v-obshtinski-zhilishta-prez-2022-g
Срок за настаняване под наем:4 години
Максимален срок за настаняване в общинско жилище под наем:няма краен срок
Ориентировъчна наемна цена за общинско жилище за първа зона в (лв./м2):1,00
Изисквания за доходите на кандидатите за жилищно настаняване:чл. 3, ал. 1, т. 5 от Наредбата за общинските жилища в Община Ловеч
І група лица в жилищна нужда:лица, които следва да освободят заеманите от тях жилища и помещения, собствеността върху които се възстановява по Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти и по други закони за възстановяване на собствеността;, наематели на общински жилища, които се засягат от ново строителство, надстрояване или пристрояване, основен ремонт или реконструкция;
ІІ група лица в жилищна нужда:лица, незаемащи жилищна площ и ползващи не по-малко от година за жилища нежилищни помещения като бараки, изби, непригодни тавански помещения и др.
ІІІ група лица в жилищна нужда:лица, живеещи в жилищни помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно-хигиенно отношение или затрашени от самосрутване, освидетелствани по установения за това ред;
ІV група лица в жилищна нужда:семейства, наемащи жилищни помещения въз основа на свободно договаряне;
V група лица в жилищна нужда:семейства, заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите, установени в съответните наредби за общинските жилища;
VІ група лица в жилищна нужда: 
VІІ група лица в жилищна нужда: 
Брой социални жилища:49
Срок за настаняване в социално жилище под наем:  3 години
Наемна цена за социално жилище в лв./м2: 0,60
Свободни социални жилища:6
Критерии за картотекиране в социално жилище, различни от тези за общинско жилище: НЕ, еднакви са

Сподели в Интернет:

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023
Правила и условия | УЕБ САЙТ ОТ ADVAWORX
cross