Home / ДРАГОМАН
ОТПЕЧАТАЙ:
PDF
ПРИНТИРАЙ

Община ДРАГОМАН

Можете да задавате своите въпроси относно общинските жилища към всяка община на страница Форум
Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища:https://www.obshtinadragoman.com/images/stories/obstinski_savet/naredbi/2019/novi/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0%204%20%D0%BF%D0%BE%2045%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%97%D0%9E%D0%A1%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%2020.09.2019%D0%B3.pdf
Стратегия за управление на общинската собственост, съгл. чл.8, ал.8 от ЗОС: https://www.obshtinadragoman.com/images/stories/meropriatiq/2020/%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%98%D0%AF%20%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%A1%202019-2023.pdf
Публичен регистър на общинската собственост:https://www.obshtinadragoman.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5723:-01012023&catid=107:2016-06-17-06-59-46&Itemid=138
Дирекция или отдел,отговорни за общинските жилища: Отдел "Общинска собственост"
Телефон за връзка: 
Общ брой общински жилища (без социални):1
брой за отдаване под наем:1
брой за продажба:0
брой ведомствени:1
брой резервни:0
Незаети жилища:0
Брой чакащи (картотекирани) лица:0
Кога се обявява списъка за настаняване:веднъж годишно
Къде се обявява списъка за настаняване:поставя се на видно място в сградата на Общината
Срок за настаняване под наем:не по-дълъг от 10 години
Максимален срок за настаняване в общинско жилище под наем:10 години
Ориентировъчна наемна цена за общинско жилище за първа зона в (лв./м2):0,00
Изисквания за доходите на кандидатите за жилищно настаняване:Няма изискване за доходите
І група лица в жилищна нужда:лица, които следва да освободят заеманите от тях жилища и помещения, собствеността върху които се възстановява по Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти и по други закони за възстановяване на собствеността;, семейства, заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите, установени в съответните наредби за общинските жилища;
ІІ група лица в жилищна нужда: 
ІІІ група лица в жилищна нужда: 
ІV група лица в жилищна нужда: 
V група лица в жилищна нужда: 
VІ група лица в жилищна нужда: 
VІІ група лица в жилищна нужда: 
Брой социални жилища:0
Срок за настаняване в социално жилище под наем:  1 година
Наемна цена за социално жилище в лв./м2:  
Свободни социални жилища:0
Критерии за картотекиране в социално жилище, различни от тези за общинско жилище: НЕ, еднакви са

Сподели в Интернет:

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023
Правила и условия | УЕБ САЙТ ОТ ADVAWORX
cross