Home / ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОТПЕЧАТАЙ:
PDF
ПРИНТИРАЙ

Община ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Можете да задавате своите въпроси относно общинските жилища към всяка община на страница Форум
Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища:https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/velikotarnovski-obshtinski-savet/naredbi-obshtinski-savet/naredba-za-reda-i-usloviyata-za-ustanovyavane-na-zhilishni-nuzhdi/
Стратегия за управление на общинската собственост, съгл. чл.8, ал.8 от ЗОС: https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/12/30/strategia-os-2019-2023.pdf
Публичен регистър на общинската собственост:https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/obshinska-sobstvenost/
Дирекция или отдел,отговорни за общинските жилища: отдел УС, Дирекция ПОУС
Телефон за връзка:062619429
Общ брой общински жилища (без социални):413
брой за отдаване под наем:377
брой за продажба:19
брой ведомствени:27
брой резервни:9
Незаети жилища:12
Брой чакащи (картотекирани) лица:58 ( по списък на картотекираните за 2023 г.)
Кога се обявява списъка за настаняване:веднъж годишно
Къде се обявява списъка за настаняване:В Информационен център на Община Велико Търново на видно място в сградата на Общината и на следния адрес:
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/obshinska-sobstvenost/spisak-na-kartotekiranite-kandidati-za-nastanyavane-pod-naem-v-zhilishta/
Срок за настаняване под наем:за срок от 6 месеца; 1,5 год.; 3 год.; 5 год. и 10 год.
Максимален срок за настаняване в общинско жилище под наем:няма краен срок
Ориентировъчна наемна цена за общинско жилище за първа зона в (лв./м2):2
Изисквания за доходите на кандидатите за жилищно настаняване:Няма изискване за доходите
І група лица в жилищна нужда:лица, незаемащи жилищна площ и ползващи не по-малко от година за жилища нежилищни помещения като бараки, изби, непригодни тавански помещения и др.
ІІ група лица в жилищна нужда:лица, живеещи в жилищни помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно-хигиенно отношение или затрашени от самосрутване, освидетелствани по установения за това ред;
ІІІ група лица в жилищна нужда:семейства, наемащи жилищни помещения въз основа на свободно договаряне;
ІV група лица в жилищна нужда:семейства, заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите, установени в съответните наредби за общинските жилища;
V група лица в жилищна нужда: 
VІ група лица в жилищна нужда: 
VІІ група лица в жилищна нужда: 
Брой социални жилища:0
Срок за настаняване в социално жилище под наем:   
Наемна цена за социално жилище в лв./м2:  
Свободни социални жилища: 
Критерии за картотекиране в социално жилище, различни от тези за общинско жилище:  

Сподели в Интернет:

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023
Правила и условия | УЕБ САЙТ ОТ ADVAWORX
cross