Home / Новини / Жилищната стратегия в Норвегия: Всички се нуждаем от безопасно място, което да наречем дом
ОТПЕЧАТАЙ:
PDF
ПРИНТИРАЙ

Жилищната стратегия в Норвегия: Всички се нуждаем от безопасно място, което да наречем дом

юни 3, 2024

Националната стратегия за социална жилищна политика на Норвегия (2021-2024 г.) насочва усилията на централните и местните власти към подпомагане на хората в неравностойно положение.

Стратегията очертава следните приоритети: 

За постигането на целта правителството разработва политики за:

 • Приоритизиране на start-up заеми като инструмент за подпомагане на повече хора да преминат от наемане към собственост вкл. даване приоритет на семейства с деца и  хора с увреждания;
 • Спестовната схема за млади хора за първо жилище.
 • Подобряване на условията за наемане – удължаване на минималния срок на договорите за наем, увеличаване на жилищната помощ за семейства с деца и други хора с ниски доходи и високи жилищни разходи, дигитални решения за кандидатстване и управление на общински жилища; поддържане на Трибунал за наемни спорове;
 • Разширяване на целевата група – предлагане на жилища и социални услуги за повече целеви групи като напр. бездомни, хора с проблеми с психичното здраве или със злоупотребата с вещества; 
 • Увеличаване на кредитирането за частни предприемачи от страна на Норвежката държавна жилищна банка с цел да се подсигури предлагането на повече жилища на наемния пазар.
 • Оценка на нуждата на общините от повече подкрепа и автономност за включване на социалните жилища в градското планиране; 
 • Насърчаване увеличаването на броя жилища, подходящи за възрастни хора.
 • Изготвяне на актуално законодателство за социалните жилища с повишени отговорности на общините и засилване на координиращата роля на областния управител; 
 • Разработване на нови и повече цифрови решения;
 • Подсигуряване на инструменти за проследяване и изследване на жилищното настаняване и благосъстоянието на гражданите.

Основните инструменти за осъществяване на жилищната стратегия са:

 • жилищното законодателство. В Норвегия действат няколко закона, свързани с жилищната политика; 
 • заеми, субсидии и други помощи, предоставени от Държавната жилищна банка

Местните общински власти придобиват все по-важна роля в общите усилия за подобряване и увеличаване на социалните жилища. Държавата им предоставя подкрепа чрез законодателни и нормативни улеснения, и най-вече със значителни финансови фондове. През последните години в средствата, разпределени към местните власти са включени няколко схеми за жилищно финансиране. Това дава по-голяма свобода на общините и им позволява да определят приоритетите си въз основа на местните специфики.

Норвежката държавна жилищна банка (Husbanken) допринася за премахване на неравенствата на жилищния пазар, така че хората в по-неизгодно финансово положение да имат възможност да придобият жилище. Това до голяма степен се постига чрез подпомагане на общински инициативи и чрез финансова и професионална помощ на местните власти. 

Норвежката държавна жилищна банка предоставя:

 • Жилищни помощи, които гарантират, че хората с ниски доходи и високи жилищни разходи могат да си позволят подходящ дом;
 • Безвъзмездни средства за допълнителни услуги за потребителите на социални жилища; 
 • Инвестиционни безвъзмездни средства за социални и старчески домове, които стимулират общините да обновяват и разширяват жилищния си фонд за хора, които се нуждаят от 24/7 здравни услуги и грижи;
 • Безвъзмездни средства за жилищно настаняване, градско и териториално развитие за подобряване на обкръжаваща среда и стимулиране участието на местната общност. 
 • Помощи за първо жилище – дават възможност на хора в неравностойно положение да закупят и да запазят притежанието на собствен дом.
 • Безвъзмездни средства за апартаменти под наем - за закупуване, подобряване и изграждане на жилища, които ще се предлагат под наем;
 • Безвъзмездни средства за преустройство на жилища  на хора с увреждания;
 • Безвъзмездни средства за асансьори на сгради без такива. 

В България голяма част от населението живее в условия, които се определят като неприемливи. По данни на Eurostat 22,5% от населението на България не успява да поддържа жилището си адекватно топло през студените месеци, 11% имат в жилищата си проблем с течащ покрив, влага и мухъл или компрометирана дограма, а 7 % нямат вътре в дома си баня или тоалетна. Въпреки това:  

 • Правото на достъп до жилище в България не е изрично конституционно право и не е признато в никакъв нормативен акт. 
 • Страната няма национална жилищна политика, регламентирана в стратегически документ, както и единно законодателство, което да регулира обществените отношения за осигуряване на жилищно настаняване.
 • Настаняването в общинско жилище е единствената жилищна подкрепа за уязвими и социално слаби групи от населението. То обаче не е признато за Услуга от общ икономически интерес (УОИИ) и общините не получават никаква финансова подкрепа от държавата за поддържането на такива жилища, както и нямат регламентирани задължения да поддържат и предлагат тази услуга. 

Този бюлетин е подготвен от Хабитат България. За допълнителна информация посетете платформа “Общински жилища” - място за дискусии и споделяне на полезни материали и документи, свързани с управлението на общинските жилища: http://obshtinskidom.bg/ 


Сподели в Интернет:

Прикачени файлове

Още публикации

април 13, 2023
В периода октомври – декември 2022 г. се осъществи онлайн проучване относно качеството на услугата „Настаняване в общинско жилище“, в […]
април 13, 2023
Закона за управление на етажната собственост Хабитат България, в партньорство с Българска фасилити мениджмънт асоциация и Българо-австрийска консултантска компания, внесе […]
април 13, 2023
Хабитат България подготви становище по инициирана писмена процедура за вземане на решение за одобрение на нови приоритети в Програмата за […]

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023
Правила и условия | УЕБ САЙТ ОТ ADVAWORX
cross