Home / Новини / Естония - използване на  дигитални инструменти в строителството
ОТПЕЧАТАЙ:
PDF
ПРИНТИРАЙ

Естония - използване на  дигитални инструменти в строителството

март 20, 2024

По-голямата част от жилищния фонд в Естония се състои от частни апартаменти, затова фокусът на жилищната политика е върху модернизирането на остарелите и енергийно неефективни жилища в многофамилни сгради.

През 2020 г. правителството на Естония одобри дългосрочна стратегия за обновяване на сградите, основната цел на която е до 2050 г. съществуващият сграден фонд да бъде обновен, така че сградите да станат с почти нулева консумация на енергия.

Две от основните предизвикателства пред тази цел са: 

  • липса на финансиране - ремонтът на стари сгради изисква значителни ресурси, които са трудно постижими за много от домакинствата, особено тези с ниски доходи;
  • намирането на иновативни начини за ускоряване на процеса на проектиране при извършване на реновиране.

Затова вариантите за повишаване мащаба на реновиране на многофамилните жилищни сгради, разработени от различни заинтересовани страни са с фокус върху разработване на финансови механизми и цифрови решения.

Успешен финансов инструмент за реновиране в Естония: комбинация от заеми, безвъзмездни средства и гаранции 

Финансовият механизъм в Естония е насочен към финансиране на амбициозни, задълбочени енергийни ремонти, като средствата се предоставят от публичната финансова институция KredEx, създадена през 2001 г. и притежавана от правителството. 

Дизайнът на механизма и финансовото законодателство позволяват нажилищните асоциации, местните власти и частни лица да получават общи заеми и субсидии. Законодателството позволява също да се осъществяват комбинации от безвъзмездни средства (обикновено между 30-50% от стойността на проекта в зависимост от региона) и заеми за енергийна ефективност. 

В допълнение за подпомагане на обновяването в по-уязвими райони се предоставят:

- заеми за обновяване на жилищни сгради за жилищни асоциации, чиито заявления за банково кредитиране са били отхвърлени;

-  гаранции за банков заем на жилищни асоциации, които искат да финансират дейности по обновяване на сградите, но са оценени от банката като високорискови; 

Основният принцип на програмата за финансиране на обновяването на жилищни сгради в Естония е, че финансовата подкрепа – заем или безвъзмездна помощ, се предоставя на жилищната асоциация, а не на индивидуалните собственици на апартаментите. Жилищната асоциация е организация с нестопанска цел, създадена за съвместно управление на сградата от собствениците на апартаменти. Сроковете за кандидатстване за финансиране  са текущи, а не еднократни. 

Допустимите разходи за финансиране са разнообразни: реконструкция и топлоизолация на фасада, балкони, покрив, сутерен, отоплителна система, водоснабдителна система, електрическа система, асансьори, подмяна на прозорци и врати, изграждане на вентилационна система с рекуперация на топлина, инсталиране на ВЕИ оборудване, подготовка на проектната документация на сградата, извършване на енергиен и конструктивен одит на сградата, използване услугите на технически консултант и строителен надзор и др. 

Виртуални модели ( Digital twins) ще тестват проектите за обновяване на сградите.

  • Естония е пионер в дигитализирането на строителния сектор. В резултат на съвместни усилия между публичния и частния сектор тя ще бъде първата държава в света, в която целият жилищен фонд ще има своя дигитален близнак. Чрез този инструмент (digital twin) ще се събира информация и ще се визуализират строителни проекти и градско планиране, така че те да могат да бъдат разгледани и тествани още преди да се осъществят.
  • Обединявайки различни типове данни - географски, инфраструктурни, за трафика, за околната среда и пр. може да се представи точна и актуална картина за всеки градоустройствен проект, сграда или улица.
  • Често информацията и услугите, свързани с един строителен проект са разпръснати и се събират от различни източници и институции, което отнема много време, а в много случаи – и средства, както и е предпоставка за некоректни изчисления и оскъпяване на проектите.
  • Дигитализацията ще улесни значително тези процеси и ще ги направи по-ефективни. Към момента информацията на платформата обхваща основно съществуващи или вече одобрени сгради, но скоро процесът ще бъде осъществим и в обратната посока – потребителите ще могат да нанесат свои дигитални модели на планирана сграда и съответно да стартират процедура за нейното одобряване. 

Този бюлетин е подготвен от Хабитат България. За допълнителна информация посетете платформа “Общински жилища” - място за дискусии и споделяне на полезни материали и документи, свързани с управлението на общинските жилища: http://obshtinskidom.bg/ 


Сподели в Интернет:

Прикачени файлове

Още публикации

април 13, 2023
В периода октомври – декември 2022 г. се осъществи онлайн проучване относно качеството на услугата „Настаняване в общинско жилище“, в […]
април 13, 2023
Закона за управление на етажната собственост Хабитат България, в партньорство с Българска фасилити мениджмънт асоциация и Българо-австрийска консултантска компания, внесе […]
април 13, 2023
Хабитат България подготви становище по инициирана писмена процедура за вземане на решение за одобрение на нови приоритети в Програмата за […]

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023
Правила и условия | УЕБ САЙТ ОТ ADVAWORX
cross