Home / Новини / Липсва адекватна целева помощ за наем!
ОТПЕЧАТАЙ:
PDF
ПРИНТИРАЙ

Липсва адекватна целева помощ за наем!

ноември 16, 2023

🏘 Наемите на общински жилища са значително по-ниски от пазарните и за тях няма нужда от целева помощ. Броят на общинските жилища обаче е недостатъчен и много уязвими домакинства са на свободния наемен пазар без да получават финансова или друга подкрепа за жилище.

💶 В много страни има разнообразни варианти за финансово подпомагане при наемане на жилище, като напр. субсидии за наем (или ипотека); намаление на данъка върху доходите на млади хора, хора с увреждания, самотни родители, възрастни хора или други лица с ниски доходи; помощи за наем за хора, одобрени и включени в списък на чакащи за социални жилища и др.

🤝 В други страни се прилагат и мерки за подпомагане на собствениците, които предлагат жилищата си на „лимитиран“ наем като напр. доходът от този наем се освобождава от данък; предлага се посредничество от социални наемни агенции; предлагат се финансови средства за ремонт и поддръжка на жилището от държавни фондове при преференциални условия и др.

📊 Препоръките са направени на база онлайн проучване на състоянието на общинския жилищен фонд, проведено през 2022 г. във всички общини в България и последващо допитване за мнението на представители на общините относно социалната жилищна политика на местно и национално равнище.

ℹ Кампанията е част от проекта „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, чиято цел е да се създаде механизъм за достъпно и прозрачно взаимодействие и обмен на информация между общински и национални администрации, ангажирани с жилищните въпроси и представителите на гражданското общество. Научете повече тук: www.obshtinskidom.bg

➡️ Фондация „Подслон за човечеството“ / Хабитат България изпълнява проекта в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Сподели в Интернет:

Прикачени файлове

Още публикации

април 13, 2023
В периода октомври – декември 2022 г. се осъществи онлайн проучване относно качеството на услугата „Настаняване в общинско жилище“, в […]
април 13, 2023
Закона за управление на етажната собственост Хабитат България, в партньорство с Българска фасилити мениджмънт асоциация и Българо-австрийска консултантска компания, внесе […]
април 13, 2023
Хабитат България подготви становище по инициирана писмена процедура за вземане на решение за одобрение на нови приоритети в Програмата за […]

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023
Правила и условия | УЕБ САЙТ ОТ ADVAWORX
cross