Home / Новини / Обслужване на едно гише за повишаване на енергийната ефективност
ОТПЕЧАТАЙ:
PDF
ПРИНТИРАЙ

Обслужване на едно гише за повишаване на енергийната ефективност

септември 27, 2023

С Решение на Министерския съвет № 623 от 14 септември 2023 г. , областните информационни центрове (ОИЦ), изградени на основание чл. 20 от Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) са определени за структури по изпълнение на реформа C4.R5 „Обслужване на едно гише“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), които да предоставят услуги в процеса на повишаване на енергийната ефективност на принципа „обслужване на едно гише“.

Информационните центрове на територията на 28-те областни града в страната за популяризиране на европейските фондове, притежават необходимия опит да предоставят безплатни консултации и информация на заинтересованите лица по всички въпроси, свързани с процеса на обновяване при предприемане на мерки за повишаване на енергийната ефективност, както и по процедури, отворени за кандидатстване по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Реформата е заложена в стълб „Зелена България“, компонент „Нисковъглеродна икономика“ от НПВУ. За нейното изпълнение е сключено Оперативно споразумение между Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на енергетиката и Агенцията за устойчиво енергийно развитие като отговорни ведомства. 

Ключови приоритети:

  • Подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от жилищни сгради, чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки.
  • Стимулиране на минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради.
  • Постигане минимум на клас „В“ на енергопотребление. 

Функциите на ОИЦ са следните:

  • Предоставяне на информация и услуги за изпълнение на възможни мерки за енергийна ефективност, кандидатстване по отворени процедури и програми за финансирането им, както и други източници на финансиране, включително финансови инструменти, предоставяне на информация за информационни дни по програми и кампании по програми и инструменти за финансиране на мерки за енергийна ефективност;
  • Предоставяне на информация и техническа помощ относно реда за регистриране на сдружения на собствениците съгласно Закона за управление на етажната собственост. При изпълнението на функциите на „обслужване на едно гише“ за проекти за енергийна ефективност следва да се предоставя информация за всички възможни източници на финансиране, не само източници от ЕФСУ;
  • Предоставяне на информация и съдействие за:

 - изготвяне на обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от Закона за енергийната ефективност;

 - обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от Закона за устройство на територията, и технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите (ДВ., бр. 7 от 2007 г.), на сгради във връзка с изпълнение на възможни мерки за енергийна ефективност;

 - необходимите действия за изготвянето на инвестиционен проект по реда на Закона за устройство на територията.

  • Осигуряване на съдействие и координация с общинските и районните администрации при възникнали проблеми, свързани с процеса по кандидатстване или изпълнение на проекти за енергийна ефективност.

Във връзка с изпълнението на Решението на Министерския съвет експертите от трите ведомства ще организират и проведат обучения за екипите на информационните центрове, за да могат да предоставят достъпна и актуална информация за процедурите във връзка с енергийната ефективност и енергийното обновяване на сградния фонд в Националния план за възстановяване и устойчивост.

Освен осигуряване на информация и съдействие за кандидатстване за процедурите по НПВУ, ОИЦ  ще имат ангажимент да предоставят информация и за всички други източници на финансиране на енергийното обновяване. 

Онлайн One-Stop Shop,  ReformANERR Испания

През 2019 г., Националната асоциация на компаниите за реновация и рехабилитация ANERR създава виртуално „едно гише“, където може да се намери всичко необходимо, за да се подготви, проектира, финансира и изпълни енергийното обновяване на всеки дом. 

С въвеждането на базови данни за сградата може да се види потенциала за спестяване на енергия, с онлайн калкулатор да изчислите разходите си, а също да проверите каква финансова помощ можете да получите, в зависимост от провинцията, в която е сградата. Към момента основната действаща програма във всички провинции е Next Generation EU (НПВУ) до 2026 г. 

Чрез платформата можете да получите безплатни технически съвети и оценка на бюджета без значение дали ще се сключи договор. Можете да изберете най-добрите професионалисти, сертифицирани от ANERR, като асоциацията е гарант за качественото и в срок изпълнение на обновяването. Платформата дава възможност и за намиране на допълващо финансиране от банкови институции.

В Испания до 2026 г., можете да получите следната помощ за енергийно обновяване:

  • за технически паспорт на многофамилна жилищна сграда, с повече от 20 жилища, € 1,100 + € 40 на жилище, но не повече от € 3,500 на сграда; 
  • за ПРОЕКТ за реновиране на такава сграда €12 000+€300 на жилище, но не повече от €30 000 на сграда;
  • За СМР, при икономия на енергия между 30 и 45% - помощ до 40% от СМР, но не повече от € 6 300 на жилище.

Пример за физическо обслужване на едно гише  (Оne-Stop-Shop) от Франция – Energies POSIT’IF

Инициативата е изградена като публично-частно партньорство през 2012 г, с цел да насърчи, организира, подкрепи и осъществи енергийния преход на региона Ил дьо Франс (Île-de-France). Действа като доставчик на интегрирани услуги, предлагащ техническо проектиране, изпълнение и експлоатация, финансиране и застрахователни услуги на собственици на многофамилни жилищни сгради. Само за първата година след създаването си, инициативата е успяла да набере 5,3 млн. евро средства от различни публични и частни източници.

Целта на Energies POSIT’IF е да бъдат енергийно обновени 1 милион многофамилни жилищни сгради, отговарящи на енергиен клас E, F или G (230 до 450 kWh/м2/година), което представлява 47% от общия брой жилищни сгради с тези класове.

Фигура 1: Схема на работата на бюрото за обслужване на едно гише Energies POSIT’IF, Франция. 

Ползите за гражданите от подобни офиси, предоставящи конкретна информация и консултация в сферата на устойчивата енергия, имат огромно значение както за по-широката и качествена информираност сред хората, така и за приноса към намаляването на енергийната консумация. Общинските администрации играят важна роля със способността си да интегрират подобни звена, тъй като местните хора ги приемат за надеждни партньори на подобни инициативи. По този начин те стават неизменен сътрудник по пътя към енергийната трансформация.

Това, което е необходимо да се допълни към енергийните офиси у нас е по-голямо разнообразие от източници на финансиране, свързани с търговските банки и институции, които все още пристъпват плахо към енергийната ефективност.

Източник: https://www.climateka.bg/energiyni-ofisi/

Този бюлетин е разработен по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg


Сподели в Интернет:

Прикачени файлове

Обслужване на едно гише за повишаване на енергийната ефективност
Изтегли файл

Още публикации

април 13, 2023
В периода октомври – декември 2022 г. се осъществи онлайн проучване относно качеството на услугата „Настаняване в общинско жилище“, в […]
април 13, 2023
Закона за управление на етажната собственост Хабитат България, в партньорство с Българска фасилити мениджмънт асоциация и Българо-австрийска консултантска компания, внесе […]
април 13, 2023
Хабитат България подготви становище по инициирана писмена процедура за вземане на решение за одобрение на нови приоритети в Програмата за […]

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023
Правила и условия | УЕБ САЙТ ОТ ADVAWORX
cross