Home / Новини / Защо е важно да започне мащабно и дълбоко енергийно обновяване на жилищата?
ОТПЕЧАТАЙ:
PDF
ПРИНТИРАЙ

Защо е важно да започне мащабно и дълбоко енергийно обновяване на жилищата?

юли 21, 2023

Не по-малко от 1,3 милиона души в България са в положение на енергийна бедност.

Видео: Над 90% от жилищата се нуждаят от саниране, а новата програма ще стигне за под 1%. Научете повече по темата от интервюто на Минчо Бенов, директор на Хабитат България, по Bloomberg TV. 

Според глобалната мрежа от независими експерти OpenExp три страни от Европейския съюз попадат в категорията на екстремна енергийна бедност на домакинствата по индексът EDEPI (European Domestic Energy Poverty Index), който се изчислява въз основа на:

  • дела на разходите за енергийни услуги от общите разходи на домакинствата;
  • дела на гражданите от първия квинтил на доходите (20-те процента от населението с най-нисък доход), които не могат да поддържат домовете си топли през зимата и/или прохладни през лятото; 
  • дела на гражданите от първия квинтил на доходите, които живеят в проблемни жилища с течащи покриви, влажни стаи или недобре уплътнени дограми. 

Най-лошо е положението в България с EDEPI 0.7.

Другите две страни са Унгария и Словакия, съответно с индекси 6.2 и 8.4, които обаче имат 10-12 пъти по-добри показатели от България. За сравнение страните, в които почти липсва енергийна бедност са Швеция с индекс 95.4 и Финландия с индекс 85.6.

За преодоляване на енергийната бедност, повишаване комфорта на обитаване и намаляване разходите за енергия:

България все още не е приела дефиниция за енергийната бедност в Закона за енергетиката, въпреки че това беше една от задължителните реформи в Плана за възстановяване и устойчивост. Това служи като оправдание за продължаващото 100% грантово финансиране на проектите за енергийна ефективност на жилищата, което напълно дистанцира собствениците от отговорността им за енергийно обновяване на сградата.  Необходимо е въвеждането на таргетирана подкрепа за домакинствата в енергийна бедност. 

Сред най-ефективните решения за справяне с енергийната бедност е “Вълната на саниране” (Renovation Wave), като Инструментът за възстановяване Next Generation EU потвърждава нейната основна роля. Публичните интервенции трябва да са насочени към най-уязвимите домакинства и жилищата, които имат най-голяма нужда от саниране.

Енергийното обновяване на сградите в Европа помага на 7 млн. европейци годишно да преодоляват енергийната бедност.

За да постигнем целите за климатична неутралност:

В България секторът на домакинствата се характеризира с висока енергийна интензивност, като 93% от сградния жилищен фонд не отговаря на изискванията за енергийна ефективност. Според извършения преглед на необновените жилищни сгради по енергийни характеристики и потребление на енергия 90% от тях са с най-лоши енергийни характеристики – с класове на енергопотребление E, F и G.  Ролята на държавата е да насърчава и подпомага собствениците в изпълнението на техните задължения за повишаване енергийната ефективност на сградите.

ЕК включва 13 законодателни промени в пакета „Подготвени за цел 55“, част от които са: постепенно премахване на безплатните квоти за търговия на въглеродни емисии в промишлеността и енергетиката; откриване на втори пазар за търговия с въглеродни емисии за автомобилния транспорт и за отоплението на сградите; налагане на въглеродна такса по европейските граници за внос на стоки, произведени с енергоемки технологии; достигане на 40% дял на зелената енергия до 2030; обновяване на 3% от публичните сгради годишно и въвеждане на задължителни минимални стандарти за енергийните характеристики на старите сгради. Тези стандарти ще гарантират, че сградите с най-лоши енергийни характеристики ще бъдат обновени и сградния фонд на ЕС ще достигне климатична неутралност най-късно до 2050 г.

До 2030 г., Европейският съюз има за цел да намали с 55% емисиите на парникови газове, да удвои годишния темп на обновяване на съществуващия сграден фонд и 35 млн. сгради да бъдат дълбоко енергийно обновени.

Какво е предложението за дефиниция и докъде стигнахме с официалното й приемане?

Вижте експертното мнение на Теодора Пенева, Институт по икономически изследвания на БАН и  и Старши експерт “Климат и енергия” към WWF България.

“Предложената дефиниция за домакинства в положение на енергийна бедност гласи, че това са домакинства, които при действащите цени на енергийни ресурси са с разполагаем средномесечен доход на член от домакинство за предходната година до официална линия на бедност, след като е намалено с разхода му за определеното спрямо енергийните характеристики на жилището типово потребление на енергия и които домакинства поради това нямат достъп до основни енергийни услуги за адекватно отопление, охлаждане, осветление и осигуряване на енергия за домакински нужди.”

Научете защо е важно коректно да определим хората, които са в енергийна бедност, като изгледате видеото по-долу или прочетете цялото интервю ТУК.

Този бюлетин е разработен по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg


Сподели в Интернет:

Прикачени файлове

Още публикации

април 13, 2023
В периода октомври – декември 2022 г. се осъществи онлайн проучване относно качеството на услугата „Настаняване в общинско жилище“, в […]
април 13, 2023
Закона за управление на етажната собственост Хабитат България, в партньорство с Българска фасилити мениджмънт асоциация и Българо-австрийска консултантска компания, внесе […]
април 13, 2023
Хабитат България подготви становище по инициирана писмена процедура за вземане на решение за одобрение на нови приоритети в Програмата за […]

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023
Правила и условия | УЕБ САЙТ ОТ ADVAWORX
cross