Home / Новини / Добри практики за устойчиво развитие на градовете: градско обновяване в квартал „Магдолна“, град Будапеща
ОТПЕЧАТАЙ:
PDF
ПРИНТИРАЙ

Добри практики за устойчиво развитие на градовете: градско обновяване в квартал „Магдолна“, град Будапеща

юли 18, 2023

„Магдолна“ (Magdolna) е квартал на Будапеща, който се намира в район VIII „Йожефварос“ (Józsefváros). Той е разположен в периферията на централната градска част, от източната страна на река Дунав –„Пеща“, която се характеризира с население с по-нисък социално-икономически статус спрямо това в западната част на града „Буда“ (Фиг. 1).

Фиг. 1: Сателитна снимка на квартал „Магдолна“, град Будапеща, 2019 г.: Google EarthBulgaria. 

В началото на процеса на обновяване „Магдолна“ е дом на приблизително 12,000 души или 15% от жителите в района, с площ от 42 ха. Кварталът е считан за една от най-сегрегираните територии в града с маргинализирано и уязвимо население. Той се характеризира с висок дял на общинските жилища, ромско население ( 30%) и голям процент хора, живеещи под прага на бедност. Сравнено с другите квартали в района „Магдолна“ е с най-ниския дял на население с висше образование (9,80%) и с един от най-високите проценти на жилища с лоши санитарно-хигиенни условия (37,30%) .

Предизвикателствата пред „Магдолна“

Концентрацията на хора с нисък социално-икономически статус, жилищата с лоши санитарно-хигиенни условия, публичните пространства и околната среда с незадоволително качество, високият дял на общинските жилища, както и множеството социални проблеми и криминални дейности са сред основните предизвикателства в „Магдолна“. 

Поради липсата на включване на населението години наред в процесите на градско обновяване, изграждането на доверие и сътрудничество между местната власт, гражданите и неправителствените организации изисква много усилия и време, както и налага търсене на устойчиви методи за организация и действие като общност.

Иницииране на процеса. Стратегическа рамка

През 2004 г. е разработена „Интегрирана стратегия за градско развитие на район VIII“ (Integrated Urban Development Strategy) с хоризонт от 15 години. В нея районът е разделен на 11 квартала, като са отчетени уникалните характеристики, многообразието и идентичността на всеки от тях. Идентифицирани са проблемите на района, като квартал „Магдолна“ е приоритетно избран за пилотен проект и насочване на усилия и капитал за подобряване на качеството на живот в него.

Резултати на инициативата

Програмата за обновяване на жилищните сгради е насочена предимно към общинските жилища:

  • До 2015 година са обновени 30% от общинските жилища (28 сгради). Така делът на жилищата с лоши санитарно-хигиенни условия е намален до под 10%;
  • Подобрена е жилищната среда на 1,300 семейства, което включва вътрешни тоалетни, кабелна телевизия, подобрена изолация на сградите, вътрешен двор и др;
  • След обновяването им жилищата са били заети от същите семейства без наемите да са повишени;
  • В същото време 20 други сгради с 570 апартамента са обновени;
  • През целия процес – от идеите за подобряване на жилищата до участието във физическото реализиране на обновяването са включени приблизително 1000 семейства. 

Научени уроци

Казусът „Магдолна“ представя добър пример за иницииране и управление на процес за устойчиво градско обновяване в контекста на пост-социалистическа страна като Унгария. Ключовото за успешното обновяване на „Магдолна“ е поетапното разработване на комплексна и интегрирана програма, насочена към специфичните проблеми на територията на общността за срок от 15 години. 

От съществено значение за постигане на истински устойчиви резултати е включването на местните жители от най-ранен етап на процеса. Привличането на НПО организации с необходимите знания и умения за работа с маргинализирани групи е от изключителна важност при обновяването на бедните територии. Всичко това с комбинация между т.нар. „меки“ мерки за обучения и социални грижи и инфраструктурните проекти за подобряване на градската и жилищната среда повишават възможността за постигане на устойчиви резултати.

Научете повече по темата тук: квартал „Магдолна“, град Будапеща

Този бюлетин е разработен по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg


Сподели в Интернет:

Прикачени файлове

Още публикации

април 13, 2023
В периода октомври – декември 2022 г. се осъществи онлайн проучване относно качеството на услугата „Настаняване в общинско жилище“, в […]
април 13, 2023
Закона за управление на етажната собственост Хабитат България, в партньорство с Българска фасилити мениджмънт асоциация и Българо-австрийска консултантска компания, внесе […]
април 13, 2023
Хабитат България подготви становище по инициирана писмена процедура за вземане на решение за одобрение на нови приоритети в Програмата за […]

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023
Правила и условия | УЕБ САЙТ ОТ ADVAWORX
cross